Project Description

צאלון

"צאלון" הינה חברת בת של אור-תריס ופרס-פלסט, המובילות את שוק האלומיניום למעלה מ-35 שנה.
טכנולוגיה | חדשנות | נסיון | יוקרה, אלו הערכים שהובילו אותנו ליצירת מותג מבודל בחדשנותו, המתבטא בשפה עגולה, צבעוניות מתונה ושימוש בצילומי שחור לבן, כאשר מה שעמד לנגד עינינו הוא למעשה, מוצר של ניגודיות והשלמה.
אנו מלווים את החברה משלב האסטרטגיה וסיפור המותג, דרך הקמה של ביתן תערוכה, קטלוגים, פרסומים בעיתונות, וכלה במרחב הדיגיטלי ברשת.