Project Description

ביכורי שדות ישראל

לאחר מתיחת פנים ללוגו ולשפה, נתבקשנו להפוך מארז ענבים בסופר/ בשוק למוצר בולט.
הכנסנו את הענבים למארזים ויצרנו מדבקות עם חיתוך מיוחד שמייצר חיבור בין המוצר לגרפיקה.