Project Description

אקים ירושלים

פרוייקט ייחודי שיצרנו לקראת החגים בשת"פ מופלא בין 2 לקוחות: אקים ירושלים ושקד – דרך ארץ.
ייצרנו סדרת מארזים ליין מעוצבת בציוריהם של חברי אקים ירושלים.
אנחנו מלווים את העמותה באהבה רבה בעבודה שוטפת, חומרים שיווקיים לגיוסי תרומות, אירועים, כנסים ועוד.