Project Description

IMTM2019 תערוכת התיירות הבינלאומית השנתית

מיתוג מקיף לתערוכת התיירות משלב הקונספט, הפרסום במדיות השונות (דיוורים, עיתונות, שילוט חוצות וכו') ועד מיתוג חללי התערוכה, שילוטים, הרשמה מקוונת ועוד. ליווי צמוד של מארגני התערוכה.
היה כיף. כבר מתחילים לעבוד על התערוכה לשנה הבאה!

צילום בתערוכה: אפי שמח